0
0.00 
  • KREPŠELIS TUŠČIAS

    Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Naudojimo taisyklės

INTERNETO SVETAINĖS WWW.SIMETRIA.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Interneto svetainė www.simetria.lt  (toliau – interneto svetainė) yra UAB „IDENTIA“ (toliau – Identia) priklausanti interneto svetainė.

1.2.  Šios interneto svetainės naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Jūsų naudojimąsi šia Identia priklausančia interneto svetaine, interneto svetainėje esančia informacija ir paslaugomis bei naudojimąsi Identia internetine parduotuve.

1.3.  Prisijungdami prie interneto svetainės, peržiūrėdami, užsakydami ar įsigydami prekes Identia interneto svetainėje Jūs sutinkate su taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas svetainės vartotojas, ar ne. Prašome perskaityti Taisykles. Jei su jomis nesutinkate, nesinaudokite šia interneto svetaine. Šios Taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo interneto svetainėje momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės interneto svetainės paslaugomis.

1.4.  Identia turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą ir naudojimąsi interneto svetaine.

1.5.  Jūsų naudojimąsi interneto svetaine be šių taisyklių reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos bei nusistovėjusi gera verslo praktika. Identia neatsako už šios svetainės turinį ar jos peržiūrą, jei tai prieštarauja įstatymams, kurie taikomi toje vietoje, iš kurios prisijungėte prie interneto svetainės. Jei turite kokių nors abejonių, Jums reikėtų nebesinaudoti šia interneto svetaine.

 

2.  AUTORIŲ TEISĖS

2.1.  Visa šioje svetainėje pateikta tekstinė, grafinė, vaizdo medžiaga, nuotraukos, Identia prekių ženklai, interneto svetainės dizainas ir turinio informacija, jos programinė įranga, jei nenurodyta kitaip, priklauso Identia ir yra saugoma intelektinės nuosavybės teisių.

2.2.  Interneto svetainės turinys negali būti kopijuojamas, atgaminamas, platinamas, publikuojamas, atsisiunčiamas, rodomas viešai, skelbiamas ar perduodamas bet kokia kita forma ar būdu be išankstinio rašytinio Identia sutikimo.

2.3.  Jūs galite atspausdinti arba išsisaugoti atskirų interneto svetainės puslapių medžiagą tik asmeniniam naudojimui (ne komerciniais tikslais) su tikslu ją peržiūrėti tuo metu, kai neturite prieigos prie interneto.

2.4.  Nepriklausomai nuo to, ar apie tai yra aiškiai nurodyta ar ne, visi šioje interneto svetainėje matomi logotipai, pavadinimai arba prekių ženklai priklauso Identia, jos tiekėjams ar partneriams. Identia nereiškia nuosavybės teisių ar pretenzijų dėl trečiųjų asmenų prekių ženklų, kurie nurodyti interneto svetainėje. Tokie trečiųjų asmenų prekių ženklai yra naudojami tik šių ženklų savininkų gaminiams ar paslaugoms identifikuoti.

2.5.  Išskyrus kiek aiškiai aukščiau nurodyta kitaip, dalies ar visos šioje interneto svetainėje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą remiantis šia interneto svetaine ar joje esančiais duomenimis, įtraukimas į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar publikavimą, be Identia išankstinio rašytinio sutikimo, yra draudžiamas. Be išankstinio rašytinio Identia leidimo kituose tinklalapiuose negali būti daromos nuorodos į šią interneto svetainę.

2.6.   Jūs galite skelbti ar talpinti įvairią tekstinę, grafinę ar kitokio pobūdžio informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant kūriniais, medžiaga, duomenimis, nuomonėmis, komentarais, atsiliepimais, skelbimais) interneto svetainėje. Intelektinės ir/ar pramoninės nuosavybės teisės į Jūsų patalpintą informaciją priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims, jei taip yra nurodyta interneto svetainėje šalia patalpintos informacijos.

2.7.   Naudodamiesi interneto svetaine, jos paslaugomis ir/ar pateikdami informaciją į interneto svetainę Jūs neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduodate Identia išimtines teises į šią informaciją. Identia neprivalės atlyginti šios informacijos patalpintojui jokių išlaidų ar sumokėti kitokių mokėjimų. Identia gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti ar kitu būdu naudoti interneto svetainėje patalpintą informaciją.

 

3.  NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

3.1.  Jūs prisiimate atsakomybę už naudojimąsi interneto svetaine, Identia internetine parduotuve bei už savo ar kito asmens prisijungimą prie svetainės ir joje teikiamų paslaugų, naudojantis Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu ar kitais identifikaciniais duomenimis (toliau kartu – Prisijungimo duomenys) ir patys privalote užkirsti kelią neteisėtam naudojimusi Jūsų Prisijungimo duomenimis. Jeigu manote, kad Jūsų Prisijungimo duomenys buvo neteisėtai atskleisti, pavogti ar jais kas nors neteisėtai pasinaudojo, nedelsdami informuokite apie tai Identia. Tačiau Identia neprisiima jokios atsakomybės dėl Jūsų ar su Jumis susijusių trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų  atskleidimo, vagystės ar neteisėto pasinaudojimo.

3.2.  Jeigu registruojantis (taip pat keičiant savo registracijos duomenis) Identia interneto svetainėje arba prenumeruojant Identia naujienlaiškį nurodote elektroninio pašto adresą, kuriuo Identia Jums gali siųsti elektroninius laiškus, administruojamą Jūsų darbdavio, švietimo institucijos (ir pan.) arba jų vardu, garantuojate, kad Jūs turite teisę gauti elektroninius laiškus nurodytu adresu bei naudoti nurodytą elektroninį pašto adresą registracijos Identia internetinėje svetainėje tikslais. Jūs taip pat sutinkate, kad Identia gali nutraukti laiškų siuntimą nurodytu elektroninio pašto adresu be išankstinio įspėjimo, net jeigu esate užsisakę juos ar kitas paslaugas, jeigu Identia gauna Jūsų darbdavio ar švietimo institucijos (ir pan.) prašymą nebesiųsti elektroninių laiškų nurodytu adresu.

3.3.  Visos sutartys interneto svetainėje yra sudaromos elektronine forma. Interneto svetainėje esančioje Identia internetinėje parduotuvėje pirkėjas gali įsigyti prekių ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį atlikdamas šiuos veiksmus:

3.3.1.      interneto svetainėje išsirinkti prekę;

3.3.2.      perskaityti ir išsamiai susipažinti su interneto svetainėje pateikta informacija apie konkrečią prekę;

3.3.3.      susipažinęs su šia informacija ir norėdamas įsigyti prekę pirkėjas interneto svetainėje turėtų paspausti nuorodą „Į krepšelį“. Pirkėjas gali peržiūrėti savo pirkinių krepšelyje esančias prekes;

3.3.4.      apsisprendęs įsigyti prekę, pirkėjas turi paspausti nuorodą „Apmokėti“;

3.3.5.      pateiktoje formoje pirkėjas turi užpildyti asmens duomenų anketą ir nurodyti ketinamų įsigyti prekių kiekį;

3.3.6.      tuomet pirkėjas turi perskaityti ir susipažinti su Internetinės parduotuvės www.simetria.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir sąlygomis, jeigu su jomis sutinka, pažymėti laukelį „perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis“;

3.3.7.      pasirinkti mokėjimo būdą ir atlikti mokėjimą už pasirinktą prekę.

 

4.  INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ PAREIGOS IR DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

4.1.   Lankytojai įsipareigoja:

4.1.1.      teikdami atitinkamą informaciją interneto svetainėje pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą;

4.1.2.      nenaudoti interneto svetainėje esančių duomenų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti;

4.1.3.      nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti ar kitaip būdais nenaudoti interneto svetainėje pateikiamos informacijos, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes, jų kainas ir t.t.

4.2.   Lankytojams griežtai draudžiama skelbti informaciją (komentarus, atsiliepimus ir pan.), kuria (-i):

4.2.1.      kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta;

4.2.2.      platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kita teisės aktams prieštaraujanti informacija;

4.2.3.      šmeižiami, įžeidžiami kiti asmenys, žeminama jų garbė ir orumas ar dalykinė reputacija;

4.2.4.      pažeidžiamos bet kokios intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės;

4.2.5.      atskleidžiama komercinė paslaptis arba kita slapta informacija;

4.2.6.      įžeidžiama arba kitaip kenkiama kitam asmeniui;

4.2.7.      pažeidžiama bet kurio asmens teisė į privatumą, vardą, atvaizdą, garbę ir orumą;

4.2.8.      prieštarautų gerai moralei ir etikai;

4.2.9.      neatitiktų tikrovės;

4.2.10.  būtų beprasmė, ar su beprasmėmis simbolių sekomis;

4.2.11.  keltų grėsmę interneto svetainei ar jos duomenų bazės saugumui;

4.2.12.  pažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus.

4.3.   Taip pat draudžiama informacija, kuri apima, bet neapsiriboja:

4.3.1.      programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Identia interneto svetainės ir/ar kitų interneto svetainių saugumą;

4.3.2.      prašymais arba reklama;

4.3.3.      nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu;

4.3.4.      privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuria kita privačia informacija;

4.3.5.      dvigubu publikavimu arba masiniu elektroninių laiškų siuntinėjimu.

4.4.   Visa internetinėje svetainėje paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

4.5.   Pastebėjusius draudžiamą informaciją interneto svetainėje, prašome nedelsiant informuoti apie tai Identia darbuotojus.

 

5.  ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

5.1.  Identia stengiasi užtikrinti pačią aukščiausią interneto svetainės administravimo paslaugų ir internetinėje svetinėje teikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau:

5.1.1.      negarantuoja šių paslaugų funkcionavimo nepertraukiamumo bei pateikimo be klaidų dėl galimų gedimų Identia ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiamos interneto svetainės paslaugos.

5.1.2.      negarantuojame, kad interneto svetainėje atsiradę defektai bus tuoj pat ištaisyti ar interneto svetainėje teikiamos paslaugos bus apsaugotos nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

5.2.  Identia neatsako už tai, kad interneto svetainėje pateikiamoje informacijoje ar medžiagoje gali pasitaikyti įvairių techninių netikslumų, grafikos ar kitų klaidų.

5.3.  Identia yra pateikiama įvairi informacija, nuorodos į įvairias interneto svetaines ar kitus šaltinius bei publikuojama trečiųjų šalių medžiaga (toliau šiame punkte – Medžiaga):

5.3.1.      Identia stengiasi, kad interneto svetainėje pateikiama Medžiaga būtų tiksli, nauja ir pagrįsta, tačiau negarantuoja besąlygiško tikslumo, naujumo bei pagrįstumo ir neatsako už naudojimosi Medžiaga padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi interneto svetinėje pateikta Medžiaga. Šios Medžiagos Identia nekontroliuoja ir niekaip kitaip nedaro jai įtakos.

5.3.2.      Identia neatsako už kitose interneto svetainėse, susijusiose su Medžiaga, pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą. Tokių interneto svetainių Identia neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.

5.4.  Identia negali garantuoti, kad interneto svetainės lankytojų atliktos paieškos rezultatai bus išsamūs, o pateikiamos nuorodos bus tikslios.

5.5.  Identia neatsako už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save / ar dėl kitų interneto svetainės informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis interneto svetainės paslaugomis, Identia neatsako už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Identia aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

5.6.  Interneto svetainės lankytojai savarankiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

5.7.  Interneto svetainės lankytojai privalo imtis visų priemonių, reikalingų savo naudojamam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir patys atsako už savo naudojamo kompiuterio apsaugą nuo virusų.

5.8.  Interneto svetainės lankytojai supranta ir sutinka, kad bet kokia medžiaga, kurią skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamiesi internetinės svetainės paslaugomis, yra išimtinai jų nuožiūra bei rizika, ir tik lankytojai atsako už atsiradusią žalą. Lankytojai tai pat prisiima visas išlaidas, reikalingas jų būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

5.9.  Interneto svetainės lankytojai turi teisę naudotis interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, talpinti interneto svetainėje informaciją nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų:

5.9.1.      už šios informacijos panaudojimą atsakingas yra interneto svetainės lankytojas;

5.9.2.      Identia nekontroliuoja interneto svetainės lankytojų paskelbtos informacijos turinio ir jos šaltinio ir už ją neatakome.

5.9.3.      Identia pasilieka teisę interneto svetainėje paskelbtą informaciją panaikinti iš, jeigu ši informaciją prieštarauja šioms Taisyklėms, Lietuvos Respublikos teisės aktams ar pažeidžia teisėtus trečiųjų šalių interesus.

5.10.        Identia neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurie gali kilti dėl to, kad buvo pasiremta interneto svetainėje pateikta informacija ar teikiamomis paslaugomis.

 

6.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.  Identia pasilieka teisę keisti bet kurią interneto svetainės dalį bei šias Taisykles. Identia neįsipareigoja apie tai pranešti patalpindama šiuos pakeitimus interneto svetainėje. Jeigu nesutinkate su šiais pakeitimais, privalote nustoti naudotis svetaine. Jūsų naudojimasis svetaine, paskelbus padarytus pakeitimus, reiškia Jūsų sutikimą su padarytais pakeitimais.

6.2.  Naudojantis šia svetaine taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.3.  Šiose taisyklėse naudojamos antraštės yra tik Jūsų patogumui ir neturi jokios teisinės prasmės ar poveikio.

6.4.  Visi tarp Identia ir interneto svetainės lankytojų ar klientų kilę nesutarimai dėl interneto svetainės naudojimo ar susijusiems su interneto svetainės bet kokiu naudojimu, taip pat dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

6.5.  Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

6.6.  Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su interneto svetaine, informuokite apie tai Identia darbuotojus el. paštu [email protected].